9/28/16: Girls' Varsity Soccer v Rye Country Day School - Taft School