5/20/16: Boys' Varsity Lacrosse v Hotchkiss - Taft School