1/13/18: Boys' Varsity Basketball v Hotchkiss - Taft School