2/1/17: Boys' Varsity Basketball v Hotchkiss - Taft School