1/20/18: Boys' Varsity Hockey v Canterbury - Taft School