1/24/18: Girls' Thirds Hockey v Simsbury - Taft School