2/25/17: Girls' Varsity Basketball v Hotchkiss - Taft School