12/15/17: Girls' Varsity Hockey v Kent - Taft School
Girls' Varsity Hockey v Kent

Girls' Varsity Hockey v Kent

December 15, 2017: PKO Tournament. Girls' Varsity Hockey v Kent. (Photo by Robert Falcetti/Taft)

2017TaftathleticssportsOdden ArenahockeyvarsitytournamentPKOPatsy K. Odden Girls' Invitational Hockey Tournament